Rasmus Movin´s optagelser sommeren Korea 1951. Vi ser hospitalspersonalet blive sejlet i land med chalup og besøge Pusan og omegn. Der er et billede af kaptajn på Jutlandia Christen Mikkelsen Kondrup. Rasmus i Røde Kors uniform får pudset sko i byen. Det er hårdt vejr, da de skal tilbage til skibet. Derefter afsked med skibet, der lægger fra kaj og sejler til Japan. General M. Ridgway og frue besøger Jutlandia. Vi ser skibsbesætning, sygeplejersker og patienter samt læger kigge efter ham. I nærbillede ses overlæge Harry Brocks i samtale med Rasmus. Senere ses Preben von Magnus , bakteriolog og laboratorieforstander på skibet i close up.

We see recordings from Pusan, Korea, harbour including a picture of Captain Christen Mikkelsen Kondrup. There are pictures from the city and the countryside the summer of 1951. The ship sails for Japan. That summer Rasmus travelled to Tokyo and flew back to Korea to work as a surgeon among the civil population in Taegu/Daegu. The ship sailed for Rotterdam. Rasmus is wearing his Danish red Cross uniform.

라스무스는 유엔에서 근무 1951 년 한국에서 외과 의사였다